Represa de les competicions

Represa de les competicions

12/03/2021

Posem en el vostre coneixement que el Govern de la Generalitat ha anunciat en data d’avui
que a partir del proper dia 15 de març queden autoritzades les competicions federades de
menors de 16 anys, que en el cas del futbol i futbol sala corresponen a les categories de cadets
i inferiors.
En conseqüència, i pel que fa a les competicions de menors de 16 anys, s’estableix el següent:

MODALITAT DE FUTBOL
El cap de setmana del 20 i 21 de març es reprendran les competicions oficials en les
categories de cadets i inferiors, però tenint en compte el poc temps disponible per a la
preparació de les mateixes, s’ajornen d’ofici els partits corresponents a aquell cap de
setmana, tret que els clubs, de comú acord, manifestin per escrit la seva voluntat de
disputar l’encontre que correspon.
Així mateix, cal tenir en compte les següents disposicions:

CONDICIONS DE LA REPRESA DE LES COMPETICIONS: Les competicions es
reprenen de conformitat amb les adaptacions dels Plans de Competicions aprovades
el passat mes de desembre (Circulars núms. 25 i 27), amb la disputa d’una única volta
o fase i els efectes classificatoris d’ascensos i descensos especificats en els indicats
Plans de Competicions si es completen tots els partits. Així mateix, cal tenir present
l’adaptació del Reglament General al nou format de competicions, comunicat a través
de la Circular núm. 34.


PRESÈNCIA DE PÚBLIC: Queda autoritzada la presència de públic en els encontres
de totes les categories d’àmbit territorial, amb un aforament del 50% en els partits
celebrats a l’aire lliure i un aforament del 30% en els partits celebrats en espais
interiors. L’accés de públic haurà de complir les especificacions del Protocol per a
minimitzar el risc de contagi de COVID-19 de l’FCF.

Per poder participar, tots el jugadors han d'estar al corrent dels pagaments de la federació, revisió medica i quotes del club.